Die ster van die Koning van die Jode

Die reis na Jerusalem is lank, maar die moeite werd. Ons reis eers noord-wes, al met die Eufraat-rivier op tot in die suide van Assirië. Dan draai ons suid-wes, af na Damaskus, op die koningsweg, deur die Dekapolis, oor die Jabbok- en Jordaan-riviere en dan op na...