Die verbonde van die Bybel Deel 5

As God nasionale beloftes aan Abraham en sy nageslag belowe het, en indien die Teokratiese koninkryk by die berg Sinai begin het, kan ʼn nasie ʼn koninkryk hê as dit nie ʼn land het nie? Toe Israel se swerwingstyd in die woestyn byna verby was, en Moses ʼn finale...

Biblical Covenants Part 5

If God made promises to Abraham and his posterity and if the Theocratic kingdom commenced at Mount Sinai, can a nation have a kingdom if it does not have a land? When Israel’s time of wandering in the wilderness had almost been completed and Moses addressed them for...

Die verbonde van die Bybel Deel 4

God begin om die nasionale beloftes te vervul wat hy aan Abraham belowe het deur Israel uit Egipte te red (vgl. Genesis 15:13-14). Vyftig dae nádat die pasga vir die eerste keer gevier is, sluit God ʼn verbond met Israel by die berg Sinai — nie met enige nie-Joodse...

Die verbonde van die Bybel Deel 3

Ná die vloed ontstaan daar 70 nasies uit die afstammelinge van Sem, Gam en Jafet (Genesis 10). Tien geslagte ná Noag roep God ʼn spesifieke man wat nie net uit die land van Ur van die Chaldeërs moet weggaan nie, maar wat ook afgodery moet los. Abram is gehoorsaam en...

Die verbonde van die Bybel Deel 2

Watter voorwaardelike en onvoorwaardelike verbonde het God volgens die Bybel met die mens gemaak?Watter verbondstekens gaan saam met watter verbonde, watter krisis in die geskiedenis het moontlik tot die verbond aanleiding gegee, met wie is die verbonde gesluit en...