Satanologie (Deel 2)

Wat het met Satan se val gebeur? Wat is die verskillende wonings van Satan (verlede, hede en toekoms)? Watter bestemmings gee die Bybel vir Satan en hoe is Satan se aard? Ons gee ʼn gedeeltelike opsomming van ʼn artikel deur dr. Arnold Fruchtenbaum (van Ariel...

The Doctrine of Satan (Part 2)

What happened at Satan’s fall? What are the various abodes of Satan (past, present and future)? What designations does the Bible give to Satan and what is Satan’s nature? We partially summarise an article of Dr. Arnold Fruchtenbaum (of Ariel Ministries) called...

The Doctrine of Satan (Part 1)

Is Satan a personal being or just an ‘emanation’ or an evil principle? Where does Satan come from? Does Satan cause every sin and disorder in a person’s life? These and other questions will be covered in this three-series about what the Bible teaches concerning Satan....

Satanologie (Deel 1)

Is Satan ʼn persoonlike wese of net ʼn ‘uitstraling’ of ʼn bose mag? Waar kom Satan vandaan? Veroorsaak Satan elke sonde en stoornis in iemand se lewe? Hierdie en ander vrae word in hierdie reeks van drie artikels oor wat die Bybel omtrent Satan leer, bespreek. Die reeks...

Die heilige engele (Deel 5)

Voorheen het ons die werk van twee spesifiek vermelde engele (Mígael en Gabriël) bespreek, en nou wil ons vra: watter werk doen heilige of uitverkore engele (maar nie die gérubs of die serafs nie), in die algemeen? Ons is besig met ʼn opsomming van dr. Arnold...