What the Bible Teaches About Sin (Part 2)

What can be said about three great imputations that the Bible refers to? When a believer is ‘declared to be righteous’, what does it mean? If a believer sins, what are the consequences and remedies? When will we finally have complete victory over sin? The Three Great...

Wat die Bybel leer oor sonde (Deel 2)

Wat kan gesê word oor drie groot toerekenings waarna die Bybel verwys? Wat beteken dit wanneer ʼn gelowige as ‘geregtig gereken’ word? Wat is die gevolge en die hulpmiddels as ʼn gelowige sondig? Wanneer sal ons uiteindelik algehele oorwinning oor sonde hê? Die drie...

What the Bible Teaches About Sin (Part 1)

Hamartiology is the Biblical doctrine of sin. In this article we see how the Bible describes and defines sin. We also discuss the origin of sin, as well as its results and the remedy for sin. This is the first of three short articles about hamartiology. How Does the...

Wat die Bybel leer oor sonde (Deel 1)

Hamartiologie is die Bybelse leer oor sonde. In hierdie artikel wys ons hoe die Bybel sonde beskryf en hoe dit gedefinieer kan word. Ons bespreek ook waar sonde vandaan kom, wat die gevolge van sonde is en wat die geneesmiddel daarvoor is. Hierdie artikel is die...

Die sondeval

Wat was Adam en Eva se oorspronklike toestand toe God hulle geskape het? Wat is wyse waarop versoeking in drie fases verloop? Wat is die gevolge van die sondeval? Toe God vir Adam en Eva geskape het, was hulle in ʼn toestand van volwassenheid. Alles wat die menslike...