Eternal Security (Part 3)

Which so-called ‘problem passages’ can be considered when dealing with the issue of eternal salvation? In this third and final discussion of Eternal Security we discuss some of these passages that have been labelled as so-called ‘problem passages’. . . ....

Ewige sekerheid (Deel 3)

In hierdie derde en laaste artikel oor Ewige sekerheid besin ons oor die sogenaamde “problematiese Skrifgedeeltes” wat dikwels aangehaal word wanneer hierdie saak bespreek word. . . . Verkeerde toepassing van dispensasies In sommige gevalle praat die...

Eternal Security (Part 2)

What are the Biblical evidences for eternal security? In this second discussion of eternal security we note fourteen of the evidences that are found in Scripture. . . . God the Father In relation to God the Father, the eternal security of the believer is based upon...

Ewige sekerheid (Deel 2)

Watter Bybelse bewyse is daar vir ewige sekerheid? In hierdie tweede bespreking oor hierdie belangrike onderwerp, noem ons veertien van die bewyse wat in die Bybel gevind kan word. . . . God die Vader Met betrekking tot God die Vader, berus die ewige sekerheid van die...

Eternal Security (Part 1)

Can a believer lose his or her salvation, either because of an act of sin or by ceasing to believe? What are the principles behind the concept of eternal security? This is the first of a three-part series about eternal security. . . . What Does Eternal Security Mean?...