The Shepherd and His Flock

The New Testament uses various symbolic illustrations to describe the relationship between the universal Church and Jesus Christ. These symbolic illustrations can help us to get a better understanding of our relationship with Christ. We have looked at some of these...

Die Herder en sy kudde

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus se verhouding met sy...

Die Eersteling en die oes

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds na verskeie van hierdie simboliese illustrasies gekyk. Vandag bespreek ons die illustrasie van Christus se verhouding met sy...

The First-Fruit and the Harvest

The New Testament uses various symbolic illustrations to describe the relationship between the universal Church and Jesus Christ. These symbolic illustrations can help us to get a better understanding of our relationship with Christ. We have looked at some of these...

Die Hoof en die liggaam

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds die simboliese illustrasie van die Kerk as ’n gebou en die Kerk as ’n heilige en koninklike priesterdom bespreek. Vandag bespreek ons...