Baptism

Having a clearer picture of what the local church is in terms of its definition, its purposes and its governance, and the Lord’s Supper as a church ordinance, we turn our attention to baptism. What does the word baptism mean? Is baptism an ordinance? And how...

Die doop

Nadat ons onlangs die plaaslike gemeente bespreek het, het ons gefokus op die Nagmaal as ’n kerklike instelling. Vandag fokus ons op die doop en vra waar hierdie gebruik vandaan kom, of dit ook, soos die Nagmaal, ’n kerklike instelling is, hoe die doop toegepas word...

The Lord’s Supper

Recently we focused on the local church, how it is defined, what its purposes are and how the local church should be governed. Today we focus on the Lord’s Supper as a church ordinance. We ask how one determines whether an act is an ordinance of the Church or not,...

Die Nagmaal

Ons het onlangs gefokus op die plaaslike gemeente; hoe dit gedefinieer word, wat die doel van die plaaslike gemeente is en ook hoe plaaslike gemeentes bestuur behoort te word. Vandag is ons fokus op die Nagmaal as ’n kerklike instelling. Ons vra hoe ’n...

The Local Church

How should we define a local church? What is the purpose of a local church? And how should local churches be governed? We have looked at the Universal Church in much detail and today we discuss the local church. . . . Definition Although the New Testament does not...