The State Between Death and Resurrection

What happens when a person dies and exactly where is that person? Our discussion today covers the various states in the life of human beings. . . . Three Different States There are three different states in the life of a human being. Whether a person is a believer or...

Die oorgangstaat tussen dood en opstanding

Wat gebeur wanneer iemand sterf en presies waar is daardie persoon? Ons bespreek vandag die verskillende toestande of state van lewe en dood . . . Drie toestande of state In die lewe van elke mens word drie verskillende toestande uitgeken. Alle mense, hetsy gelowiges...

Immortality

How should ‘immortality’ be defined? From a Biblical perspective, what is ‘death’? What Biblical evidences exist to prove immortality? How does this doctrine of immortality benefit believers? . . . Definition of Terms Immortality can be defined as the ‘eternal,...

Onsterflikheid

Wat is ‘die dood’ vanuit ʼn Bybelse perspektief en wat word met ‘onsterflikheid’ bedoel? Watter Bybelse bewyse is daar wat van onsterflikheid getuig? Watter nut bied hierdie leer van onsterflikheid vir gelowiges? . . . Omskrywing van terminologie Onsterflikheid kan...

Why is God Saving Gentiles Today?

Today, for various reasons, many Gentile believers ask, “Is God saving Jews today?” But precisely the opposite question was asked in the first century (cf. Acts 15) by Jewish believers: “Is God saving Gentiles today?” Why has God saved so many Gentiles during the past...