The Judgement of Satan and Fallen Angels

If Satan has been judged in the past and will still be judged in the future, when will his final judgement take place? When will the fallen angels be judged and who will judge them? With these questions we conclude our short series about judgements. . . . Satan Has...

Die oordeel van Satan en gevalle engele

Satan is in die verlede geoordeel maar in die toekoms gaan hy weer geoordeel word. Wanneer sal Satan se finale oordeel plaasvind? Wie gaan die gevalle engele oordeel? Wanneer gaan die gevalle engele geoordeel word? Met hierdie vrae sluit ons die kort reeks oor oordele...

The Great White Throne Judgement

We read in Revelation 20 how the dead, great and small, stand before God as the books are opened. The dead will be judged according to their works, by the things which are written in the books (verse 12). What are the books that will be opened at the Great White...

Die Groot Wit Troon oordeel

Ons lees in Openbaring 20 hoe die dode, klein en groot, voor God staan by die Groot Wit Troon oordeel, waar die boeke geopen word. Die dode sal geoordeel word na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke (vers 12). Watter boeke is dit wat by die Groot Wit Troon...

The Judgement of the Sheep and the Goats

Before the Lord Jesus Christ will establish the Messianic kingdom on earth in terms of the Davidic covenant, He will first preside over a judgement. Why is a judgement necessary? When will this take place? Who will be judged? And what will be the basis of this...