Habakkuk

The New Testament quotes Habakkuk 2:4 three times: The just shall live by faith (Romans 1:17b; Galatians 3:11; Hebrews 10:38). And without faith, the writer of Hebrews (11:6) makes clear, it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is,...

Hábakuk

Die Nuwe Testament haal Hábakuk 2:4 drie keer aan: ‘… die regverdige sal uit die geloof lewe’ (Romeine 1:17b; Galásiërs 3:11; Hebreërs 10:38). Sonder geloof, stel die skrywer van Hebreërs 11:6 dit onomwonde, ‘is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot...

The Basis of the Second Coming of Christ

Are there any pre-conditions that must be met before the Second Coming of Christ can occur? Why will anti-Jewishness increase as we near the end of this age? To understand the twofold basis of the Second Coming of the Lord Jesus Christ, one must start with some events...

Die grondslag vir die weerkoms van Christus

Is daar enige verdere voorwaardes wat nagekom moet word voordat Christus se weerkoms kan plaasvind? Waarom sal die verwerping van Jode toeneem wanneer ons die einde van hierdie bedeling tegemoet gaan? Om die tweevoudige grondslag vir die Here Jesus Christus se...