Rut

Die boek Rut is ʼn literêre meesterstuk. Dit is ook goed so, want omdat Rut direk ná die boek Rigters geplaas word – soos dit die geval is in die Septuaginta en in die meeste hedendaagse Bybels – bied dit ʼn verfrissende en vertroostende alternatief vir die...

Ruth

The Book of Ruth is a literary masterpiece. Just as well it is, for if Ruth is placed immediately after the Book of Judges — as is done in the Septuagint and in most Bibles today — then it makes for a refreshing and comforting alternative to the dire ending of Judges....

Judges

The Book of Judges is not about the ‘good old days’ in Israel. On the contrary, it describes the decline of Israel through many cycles of oppression and (temporary) deliverance under the Judges (Judges 3:7-16:31). The God of Israel, however, is faithful to fulfil His...

Rigters

Die boek Rigters handel nie oor die “goeie ou dae” in Israel nie. Inteendeel, dit beskryf die verval van Israel deur baie siklusse van verdrukking en (tydelike) verlossing in die tyd van die rigters (Rigters 3:7-16:31). Die God van Israel, egter, is getrou om sy...

Josua

Die Boek van Josua dra die naam van die hoofkarakter in die boek. In Grieks is die naam Josua die ekwivalent van die naam Jesus, wat beteken ‘die Here red/verlos’, so dit is nie sommer net enige naam nie. Ons hoor die eerste keer van Josua in Eksodus 17:9-13 waar ons...