Obádja

Obádja is die kortste boek in die Ou Testament. Selfs die inleiding is kort – “Die gesig van Obádja” – met geen melding van die naam van die profeet se stam, waar hy gewoon het, of wie se seun hy was nie. Die naam Obádja beteken die ‘dienskneg van die HERE’. Miskien...

Obadiah

Obadiah is the shortest book in the Old Testament. Even its introduction is short — ‘the vision of Obadiah’ — with no mention of the name of the prophet’s tribe, where he lived or whose son he was. The name ‘Obadiah’ means the ‘servant of the LORD’. Perhaps that is...

Ezekiel

The name ‘Ezekiel’ means ‘God strengthens’ or ‘God will strengthen’. As a Levite (1:3), Ezekiel would have started to work in the temple when he was 30 years of age. Ezekiel was, however, about 25 years old when he was part of the second deportation to Babylon in...

Esegiël

Die naam ‘Eségiël’ beteken ‘God versterk’ of ‘God sal versterk’. As ʼn Leviet (1:3) sou Eségiël in die tempel begin werk het toe hy 30 jaar oud was. Eségiël was egter omtrent 25 jaar oud toe hy deel was van die tweede wegvoering na Babel in ongeveer 597 vC. Hoewel hy...

Jeremia

Die woord van die HERE het tot Jeremia gekom in die 13de jaar van koning Josía, wat die laaste goeie koning van Juda was voor die Babiloniese ballingskap (Jeremia 1:1-2). Jeremia se bediening as ʼn profeet vir Juda en in Jerusalem het tot die 11de jaar van die...