Die boek Hoséa

Saam met Amos, Miga en Jesaja, was Hoséa ʼn agtste-eeu vC profeet vir Israel en vir Juda. Hoewel hy tydens die regerings van vier konings van Juda (die Suidelike Koninkryk) opgetree het, het Hoséa hoofsaaklik opgetree vir die Noordelike Koninkryk (Israel), insluitend...

The Book of Hosea

Together with Amos, Micah and Isaiah, Hosea was an eighth-century BC prophet to Israel and to Judah. While he ministered during the reigns of four kings of Judah (the Southern kingdom), Hosea ministered primarily to the Northern kingdom (Israel), including the reign...

Die boek Amos

Amos was nie wat sommige ʼn ‘voltydse teoloog’ sou noem nie, maar ʼn skaapboer (1:1) en ‘veewagter en kweker van wildevyebome’” (7:14). Hoewel Amos in Tekóa gewoon het, ʼn plek sowat 10 myl suid van Jerusalem, het God hom geroep om vir die Noordelike koninkryk te...

The Book of Amos

Amos was not what some may call a ‘full-time theologian’, but he was a shepherd (1:1) and a dresser of sycamore figs (1:1; 7:14). While Amos lived in Tekoa, a town about 10 miles south of Jerusalem, God called him to prophesy to the Northern kingdom (1:1; 7:15). . . ....

Die boek Jona

Volgens 2 Konings 14:23-25 was Jona ʼn profeet wat drie myl vanaf Násaret gewoon het in ʼn plek met die naam Gat-Hefer, en hy het opgetree in die tyd van koning Jeróbeam II. As koning oor die Noordelike Koninkryk het Jeróbeam II regeer gedurende 793-753 vC terwyl...