The Book of Jonah

2 Kings 14:23-25 says that Jonah was a prophet who lived three miles from Nazareth, in a place called Gath-hepher, and he ministered during the time of king Jeroboam II. As the king over the Northern kingdom, Jeroboam II reigned during 793-753 BC and Ashur-Dan III...

Die boek Joël

Die naam van die profeet Joël beteken ‘Yahweh is God’ (vgl. 1:1). Oor hierdie profeet is daar min bekend, maar in die lig van verwysings na offers, priesters en die tempel (1:9, 13-14, 16; 2:14, 17; 3:17-21), was Joël heel waarskynlik ʼn profeet uit Juda in Jerusalem...

The Book of Joel

The name of the prophet Joel means ‘Yahweh is God’ (cf. 1:1). Little is known about this prophet, but given references to offerings, priests and the temple (1:9, 13-14, 16; 2:14, 17; 3:17-21), Joel was most likely a prophet from Judah in Jerusalem to the Southern...