The Book of Haggai

We know next to nothing about Haggai, except that he was a prophet to Zerubbabel and to Joshua (1:1).. . . Author Interestingly, the name Haggai could mean ‘my festal one’ (Rydelnik 2014:1405) or refer to a ‘feast’ or ‘feast of the LORD’ (Fruchtenbaum 2005:3;...

Die boek Haggai

Ons weet so te sê niks oor Haggai nie, behalwe dat hy ʼn profeet vir Serubbábel en vir Josua was (1:1). Skrywer Dit is interessant dat die naam Haggai ‘my feestelike een’ kan beteken (Rydelnik 2014:1405) of verwys na ʼn ‘fees’ of ‘fees van die HERE’ (Fruchtenbaum...

The Book of Zephaniah

Being the great-great grandson of Hezekiah (1:1), it is very likely that Zephaniah was from the royal house of David.. . . Author, Date and Locale Zephaniah likely ministered in Jerusalem. Since he ministered ‘in the days of Josiah’, the last good king of the Southern...

Die boek Sefánja

As die agter-agter-kleinseun van Hiskía (1:1), is dit baie waarskynlik dat Sefánja van die koningshuis van Dawid was. Skrywer, datum en plek Sefánja het heelwaarskynlik in Jerusalem opgetree. Aangesien hy opgetree het “in die dae van Josía”, die laaste goeie koning...

The Book of Nahum

Which book in the Bible is to some extent the sequel to the Book of Jonah? If the name of this book has the meaning of ‘comfort’ or ‘compassion’, why is it that near the end of this book it is asked, ‘Where shall I seek comforters for you?’ (3:7). This book describes...