Die boek Nahum

Watter boek in die Bybel volg tot ʼn sekere mate die boek Jona op? Waarom, as die naam van hierdie boek ‘vertroosting’ of ‘medelye’ beteken, word daar naby die einde van die boek gevra, “Waar sal ek troosters vir jou gaan soek?” (3:7). Hierdie boek beskryf baie...

The Book of Micah

Together with Amos, Hosea and Isaiah, Micah was an eighth-century BC prophet. Since the Assyrians were going to take the Northern kingdom (Israel) captive, Micah was urging the Southern kingdom (Judah) to repent — or face a similar judgement. The preaching of Micah...

Die boek Miga

Saam met Amos, Hoséa en Jesaja, was Miga ʼn agtste-eeu vC profeet. Aangesien die Assiriërs die Noordelike koninkryk (Israel) in ballingskap sou neem, het Miga die Suidelike koninkryk (Juda) dringend opgeroep om hulle te bekeer…of om ʼn soortgelyke oordeel te...