Die boek Maleagi

Hierdie merkwaardige boek is amper 2 500 jaar gelede geskryf vir Jode wat ná die Babiloniese ballingskap teruggekeer het na Israel. Inleiding Hulle het op die profete Jesaja en Jeremia ag geslaan en die Beloofde Land ingegaan. Die tempel en Jerusalem se mure is...

The Book of Malachi

This remarkable book was written almost 2 500 years ago to Jews who had returned to Israel after the Babylonian captivity. . . . Introduction Having heeded the prophets Isaiah and Jeremiah, they had entered the Promised Land. The temple and the walls of Jerusalem were...