Die boek Ester

Agtergrond Daar kan ʼn goeie rede wees hoekom Ester die enigste boek in die Bybel is wat God nie uitdruklik noem nie. God het gesê (of gedreig) dat as Israel sou versuim om die Mosaïese verbond na te kom, een gevolg daarvan sou wees dat Hy sy teenwoordigheid of...

The Book of Esther

Background There may be a good reason why Esther is the only book in the Bible that does not explicitly mention God. If Israel failed to keep the Mosaic covenant, God said (or threatened) that one consequence would be that that He would hide his presence, or ‘face’,...

Die boek Daniël

Daniël was deel van die eerste Joodse wegvoering na Babilon deur Nebukadnésar in die jaar 605 vC. Agtergrond en datum Onder die weggevoerdes was daar ook die aantreklike, hoogs intelligente jong seuns Hanánja, Mísael, Asárja en Daniël (1:4, 6). Hierdie vier jong seuns...

The Book of Daniel

Daniel was part of the first deportation of Jews by Nebuchadnezzar to Babylon in the year 605 BC. . . . Background and Date Hananiah, Mishael, Azariah and Daniel were youths of good appearance and clever minds when all this happened (1:4). These four youths were from...

Die boek Sagaría

Kom jy ’n Hebreeuse naam teë wat ‘Yahweh onthou’ beteken, dan kom jy die naam ‘Sagaría’ teë. Skrywer en datum Onmiddellik na die inleiding (1:1), word Sagaría se tydgenote aangesê om God se woorde en insettinge te onthou (1:2-6). Sagaría moes baie jonk gewees het toe...