Klaagliedere

Baie rampspoedige voorvalle het met die nasie van Israel op die 9de van die maand Av gebeur. Die Eerste Tempel en Jerusalem is in die jaar 586 v.C. op 9 Av deur die Babiloniërs vernietig. Daaropvolgende gebeure in die geskiedenis, soos toe Jode uit sekere lande verban...

Lamentations

Many calamitous events have happened to the nation of Israel on the 9th of Av. The First Temple and Jerusalem was destroyed by the Babylonians on the 9th of Av in 586 BC. Subsequent events in history, such as when Jews were expelled from certain countries, also...

Die boek Prediker

Die Hebreeuse titel van hierdie boek is ‘Qoheleth’ (vgl. 1:1-2, 12; 7:27; 12:8-10) en verwys na die Prediker wat as die skrywer geïdentifiseer kan word (Cone 2009:17). Die boek se titel in die Afrikaanse Bybel kan dus as paslik beskou word. Die term ‘Qoheleth’ sowel...

The Book of Ecclesiastes

The Hebrew title of this book is ‘Qoheleth’ (cf. 1:1-2, 12; 7:27; 12:8-10) and refers to the Preacher who can be identified as the author (Cone 2009:17). The term ‘Qoheleth’ means “to assemble” and the English title “Ecclesiastes” is from the Greek word ekklesia,...

The Book of Ezra-Nehemiah

Background and Structure Today, most Bibles show Ezra and Nehemiah as two separate books, but this was not always the case. The most ancient manuscripts, the Hebrew Bible before the 15th century, and the Septuagint all viewed Ezra and Nehemiah as one composition (cf....