Johannes die Doper en Elía

Die eerste wet van logika is die wet van identiteit wat leer dat iets is wat dit is: ʼn appel is ʼn appel. Die tweede wet van logika is die wet van nie-teenstrydigheid wat leer dat A kan nie ook nie-A wees op dieselfde tyd en in dieselfde sin nie: ʼn appel is nie ʼn kat...

John the Baptist and Elijah

The first law of logic is the law of identity, stating that something is what it is: an apple is an apple. The second law of logic is the law of non-contradiction, stating that A cannot be both A and not A at the same time and in the same sense: an apple is not a cat....

Binding and Loosing

The only two explicit references in the entire New Testament to the terms “bind and loose” appear in Matthew (but see also John 20:23). The first reference appears when Peter identifies Jesus as the Christ, the Son of the living God (Matthew 16:16). As the first among...

Bind en ontbind

Die enigste twee eksplisiete verwysings in die hele Nuwe Testament na die terme “bind en ontbind” kom in Matteus voor (sien ook Johannes 20:23). Die eerste verwysing kom voor wanneer Petrus die Here Jesus identifiseer as die Christus, die Seun van die lewende God...

Die Bergpredikasie

Die bekendste preek van alle tye is waarskynlik Jesus se Bergpredikasie soos dit in Matteus 5:1-7:29 opgeskryf is. Jesus gee hierdie preek primêr vir sy dissipels, maar hy lewer dit ook aan nie-dissipels (Matteus 5:1-2; 13-16; 7:13, 28-29). Die Bergpredikasie is ʼn...