1 & 2 Kronieke

Waarom is Kronieke geskryf? Ná die Babiloniese gevangenskap moes Jode herinner word waar hulle vandaan kom, wat God onvoorwaardelik aan Israel belowe het en waarna hulle kon uitsien. Daarom is dit nie vreemd nie dat die eerste nege hoofstukke van 1 Kronieke verskeie...

1 & 2 Chronicles

Why was Chronicles written? After the Babylonian captivity, Jews had to be reminded where they come from, what God had unconditionally promised to Israel and what they could look forward to. Unsurprisingly, then, the first 9 chapters of 1 Chronicles provide various...