1 & 2 Korintiërs

Tydens sy tweede sendingreis, in omtrent 51 n.C., beweeg Paulus vanaf Athene na Korinte (vgl. Tenney 1985:291). Gedurende die volgende 18 maande stig en vestig Paulus ʼn plaaslike kerk in Korinte (Handelinge 18:1-11). Die stad Korinte is ʼn land-brug wat Noord en Suid...

1 & 2 Corinthians

During his second missionary journey, Paul moved from Athens to Corinth in about AD 51 (cf. Tenney 1985:291). During the next 18 months, Paul founded and established the local church in Corinth (Acts 18:1-11). Acting as a land bridge, the city of Corinth connected...

Romeine

Na Paulus se derde sendingreis wou hy na Rome en dan na Spanje gaan (Handelinge 19:22; 20:3-6; vgl. Romeine 15:19, 24). Volgens die tradisionele siening het Paulus die brief aan die Romeine in Korinte geskryf in 56-57 n.C. (Bailey & Constable 1999:249), maar ʼn...

Romans

After Paul’s third missionary journey, he wanted to go to Rome and then to Spain (Acts 19:21; 20:3-6; cf. Romans 15:24). According to the traditional view, Paul wrote the letter to Romans possibly in Corinth in AD 56-57 (Bailey & Constable 1999:249) or, according...

Die Evangelie volgens Johannes

Die vierde Evangelie is geskryf “dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam” (20:31). Hierdie boek is vir gelowiges én ongelowiges geskryf, vir babas in Christus én volwasse Christene....