Die brief aan die Kolossense

Kolossense is nog een van die vier ‘gevangenisbriewe’ (vgl. 1:24; 4:3, 10, 18) wat Paulus (1:1, 23; 4:18) in ongeveer 60-61 n.C. geskryf het tydens sy eerste gevangenskap in Rome (vgl. Handelinge 28:30). Die naam “Kolosse” is ‘moontlik afgelei van Colossus, ʼn groot...

The Epistle to the Colossians

Colossians is another of the four ‘prison epistles’ (cf. 1:24; 4:3, 10, 18) that Paul wrote (1:1, 23; 4:18) in about AD 60-61 during his first imprisonment in Rome (cf. Acts 28:30). The name “Colosse” is ‘possibly derived from Colossus, a large statue, which in turn...

Die brief aan die Filippense

Die kerk in Filíppi het byna ongesiens met ʼn nie-Joodse besigheidsvrou, ʼn tronkbewaarder van Macedónië en hul huishoudings begin (Handelinge 16:12-40). Dit het in omtrent 50 n.C. plaasgevind tydens Paulus se tweede sendingreis toe hy die evangelie vir die eerste keer...

The Epistle to the Philippians

The church at Philippi started inauspiciously with a Gentile businesswoman, a Macedonian jailer and their households (Acts 16:12-40). This occurred in about AD 50 when, as part of Paul’s second missionary journey, he first brought the gospel to Europe (cf. Acts...

Ephesians

Strategically located ‘on the west coast of Asia Minor, Ephesus possessed one of the few world-class harbours that existed in the Roman Empire, enabling it to serve as the intercontinental gateway linking Europe to Asia’ (Ger 2004:246). Ephesus was the capital city of...