The Book of James

The book of James was probably written by the brother of Jesus (cf. Matthew 13:55) who became a believer in Christ only after Jesus’ resurrection (cf. John 7:2-5). James waited for Pentecost (Acts 1:14), saw the resurrected Christ (1 Corinthians 15:7), became an...

Die boek van Jakobus

Jakobus is waarskynlik deur Jesus se broer Jakobus geskryf (vgl. Matteus 13:55). Hy het eers ná Jesus se opstanding ʼn gelowige in Christus geword (vgl. Johannes 7:2-5). Jakobus het ook vir Pinkster gewag (Handelinge 1:14), het die opgestane Here gesien (1 Korintiërs...

Hebreërs

Die vroegste manuskripte van hierdie wonderlike, majestieuse en soms moeilike preek-brief bevat die titel ‘Aan die Hebreërs’. Die oorspronklike gehoor vir wie hierdie brief geskryf was, was Jode: ‘Dit is moeilik om jou te verbeel dat ʼn terugkeer na ʼn Levitiese en...

Hebrews

The earliest manuscripts of this grand, majestic and sometimes puzzling sermon-epistle contain the title ‘To the Hebrews’. The original audience was Jewish, for it is ‘hard to imagine that a return to Levitical temple Judaism was a temptation for first-century Gentile...

Filémon

Nie net loop Onésimus, ʼn slaaf van Kolosse, weg van sy heer nie (Filémon 11), maar hy het waarskynlik ook van Filémon gesteel (18). Die naam “Onésimus” beteken “nuttig” maar, deur weg te loop, het hierdie slaaf nutteloos vir sy meester geword. In die Romeinse Ryk van...