Totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte

Gestel jy weet jy gaan binnekort sterf en jy het die geleentheid om nog een, dalk twee, briewe vir jou geliefdes te skryf, wat sal jy vir hulle wil sê? Sal jy hartseer wees of dankie sê, sal jy skryf oor jou liefde vir hulle en weer oor die Here getuig? Gestel verder...

Until the Day Breaks and the Morning Star Rises In Your Hearts

Suppose you are going to die soon and you have an opportunity to write one, maybe two more letters to your loved ones, what would you like to say to them? Will you be sad or thank them, will you write about your love for them or witness about the Lord? Suppose...

Openbaring

Die titel van die laaste boek in die Bybel word dadelik bekendgestel: ‘Die openbaring van Jesus Christus’ (1:1). God die Vader het vir Jesus Christus geopenbaar om aan sy diensknegte te toon ‘wat gou moet gebeur’ (1:1). Christus het toe hierdie openbaring...

Revelation

The title of the last book in the Bible is immediately introduced: ‘The revelation of Jesus Christ’ (1:1). God the Father revealed to Jesus Christ so that He will show to his servants ‘the things that must soon take place’ (1:1). Christ then communicated or signified...

1, 2 and 3 John

The Gospel of John was written ‘so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name’ (20:31). The fourth Gospel was therefore written for both believers as well as unbelievers. As for the purpose of the...