Babylon

There are major end-time prophetic events that do not appear on most eschatological ‘time lines’. When these unconditional, literal prophesies are fulfilled directly and literally, God must and will get the glory. What is unusual about these prophesies is that they...

Babilon

Daar is belangrike eindtyd-gebeure wat nie op die meeste eskatologiese tydlyne verskyn nie. Wanneer hierdie onvoorwaardelike, letterlike profesieë direk vervul word, moet en sal God die heerlikheid hiervoor kry. Wat ongewoon aan hierdie profesieë is, is dat dit oor ʼn...