Why MUST Christ Reign On the Earth Before the Eternal Order?

Why does 1 Corinthians 15:25 state that Christ “must” reign until He put all his enemies under his feet? In the very next verse, God says that the last enemy to be destroyed is death. Will there be death in the eternal order? When will unfulfilled and unconditional...

Exodus, Joshua and Revelation

There are many typological connections between the books of Exodus and Revelation. But the same can be said for Joshua and Revelation. Why is this the case? What typological connections exist between these three books? When may these Old Testament types be fulfilled...

Eksodus, Josua en Openbaring

Daar is verskeie tipologiese verbindings tussen Eksodus en Openbaring, maar dieselfde kan ook vir Josua en Openbaring gesê word. Waarom is dit so? Watter tipologiese verbindings bestaan daar tussen hierdie drie boeke van die Bybel? En wanneer sal hierdie...

Die lering oor die nasies

Wat is God se plan vir die nasies? Waarom het Hy Israel as die uitverkore nasie verkies? Hoe moet ʼn ‘nasie’ Bybels gedefinieer word? Hoe probeer Satan die plan van God vir die nasies kortwiek? Hierdie en ander belangrike vrae word in die lering oor die nasies...