Soek jy na Paaseiers of na die Afikomen?

Soek jy na sogenaamde Paaseiers of is die idee eerder dat elkeen van hierdie kleintjies, hierdie geringstes, eerder moet soek na iets wat deel is van die Pasga-diens? Wat het hierdie vraag te doen met wanneer ons die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus...

Are You Seeking Easter Eggs or the Afikomen?

Are you searching for Easter eggs or is the idea that children search for something that is part of the Passover Seder? Why is this question relevant at the time when we commemorate the death, burial and resurrection of Jesus the Messiah? The Feasts of Passover and...

Verlossing en dissipelskap

Is daar ʼn verskil tussen regverdigmaking en heiligmaking, tussen ʼn verhouding met God teenoor gemeenskap met God? Kan ons onderskei tussen God se gawe van die ewige lewe en God se beloning gebaseer op werke? Ek glo die Bybel leer dat ons gered word deur God se genade...

Salvation and Discipleship

Is there a difference between justification and sanctification, and between a believer’s relationship and fellowship with God? Can we distinguish between God’s gift of eternal life and God’s rewards based on works? I believe the Bible teaches that we are saved by...

Theological Identity Theft

Does a woman stop being a woman when she becomes a believer in Jesus Christ? Is the employee-employer distinction erased when a person becomes a believer in Jesus Christ? If all who belong to Christ are children of Abraham, does this mean that all Abraham’s children...