The Parable of the Tares of the Field

The parable of the tares of the field (Mat 13:24-30, 36-43) is unique to Matthew. Moreover, it not only received a specific title, but it also is one of only three parables in Matthew 13 that Jesus explained (Mat 13:36-43). That does not mean one should not study and...

Die gelykenis van die onkruid in die saailand

Die gelykenis van die onkruid in die saailand (Mat 13:24-30, 36-43) is uniek aan Matteus. Meer nog, nie net ontvang hierdie gelykenis ʼn spesifieke titel nie, maar dit is een van slegs drie gelykenisse in Matteus 13 waarvoor Jesus ʼn verduideliking gee. Dit beteken nie...

Die gelykenis in Markus 4:26-29

Deur aan ʼn gelykenis ʼn naam te gee het jy alreeds begin om dit te interpreteer. Slegs die Evangelie van Markus bevat die gelykenis wat ons in Markus 4:26-29 vind. Die toneel in Markus 4:1-34 lyk heel rustig — Jesus leer mense terwyl hy op ʼn boot sit — maar die...

The Parable in Mark 4:26-29

To give this parable a name is to already start interpreting it. Only the Gospel of Mark contains the parable that we find in Mark 4:26-29. While the scene depicted in Mark 4:1–34 may appear tranquil – Jesus teaches while sitting on a boat – the tumultuous events...

The Parable of the Lamp in Mark 4:21-23

Few acknowledge what Cranfield (1966:164) rightly emphasises regarding the parable of the lamp (Mk 4:21–23), namely that Mark does not regard verses 21 and 22 as ‘proverbial wisdom or moral exhortation, but as containing the mystery of the kingdom of God’. When...