The Times of the Gentiles 1

As part of the Lukan version of the Olivet discourse, Jesus said that ‘Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled’ (Luk 21:24). How may the ‘times of the Gentiles’ be described? When and how will it be fulfilled? How is...

Die tye van die nasies 1

In Lukas se Olyfberg-predikasie sê Jesus ‘Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is’ (Luk 21:24). Wat is die ‘Tye van die Nasies’? Wanneer en hoe sal hierdie tye vervul word? Hoe is Jerusalem verwant aan die Tye van die Nasies?...

The Parable of the Householder

The last parable in Matthew 13 is often neglected, sometimes not even considered to be a parable — and yet in this unique parable Jesus instructs scribes to bring forth new and old things concerning the kingdom. Who qualifies to be a scribe? What must be understood?...

Die gelykenis van die huisheer

Die laaste gelykenis in Matteus 13 word baie keer verwaarloos en soms nie eens as ʼn gelykenis beskou nie, maar dit is juis in dié gelykenis van die huisheer wat Jesus ʼn opdrag vir sy skrifgeleerde dissipels gee. ‘Jesus sê vir hulle: Het julle ál hierdie dinge...

The Parable of the Dragnet

The parable of the dragnet (Mat 13:47-50) is another unique Matthean parable and the third in Matthew 13 that receives an explanation (Mat 13:49-50; cf. 13:18-23; 13:36-43). But just because the parable has received an explanation does not mean one should not think...