Die volheid van …

Die Bybel bevat baie verwysings na die ‘volheid van’. Wat beteken hierdie woord ‘volheid’? Is die ‘volheid van die tyd’ (Gal 4:4) dieselfde as die ‘volheid van die tye’ (Ef 1:10)? Is die verharding wat ten dele oor Israel gekom het ‘totdat die volheid van die heidene...

The Fullness of …

The Bible contains many references to ‘the fullness of’. What can the word for ‘fullness’ mean? Is ‘the fullness of time’ (Gal 4:4) the same as the ‘dispensation of the fullness of the times’ (Eph 1:10)? Is the ‘fullness of the Gentiles’ (Rom 11:25) the same as the...

What does the Sheep and Goat Judgement NOT Teach?

When will the judgement described in Matthew 25:31-46 take place? Who will be judged? If the basis for the judgement is whether one provided food, drink and clothing (etc.) to the ‘least of these My brethren’ (Mat 25:40, 45), is salvation then by works? Does Matthew...

Wat leer die skape-en-bokke oordeel níé?

Wanneer sal die oordeel van Matteus 25:31-46 plaasvind? Wie gaan geoordeel word? As die basis vir hierdie oordeel berus op hoe ‘die geringstes van hierdie broeders van My’ behandel is, leer Mattteus 25:31-46 dat redding op grond van werke is? Verskaf Matteus 25:31-46...

The Times of the Gentiles 2

In Part 1, we described the Times of the Gentiles. During the Times of the Gentiles, four Gentile empires will have rule on the earth. Some of these empires will go through phases. In which phase of the fourth Gentile empire are we living in today? How will history...