Die tye van die nasies 2

In Deel 1 het ons die ‘Tye van die Nasies’ beskryf. Gedurende die Tye van die Nasies sal daar vier heidense ryke oor die aarde heers. Van hierdie ryke gaan soms deur verskillende fases. In watter fase van die vierde heidense ryk leef ons tans? Hoe sal die...

The Times of the Gentiles 1

As part of the Lukan version of the Olivet discourse, Jesus said that ‘Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled’ (Luk 21:24). How may the ‘times of the Gentiles’ be described? When and how will it be fulfilled? How is...

Die tye van die nasies 1

In Lukas se Olyfberg-predikasie sê Jesus ‘Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is’ (Luk 21:24). Wat is die ‘Tye van die Nasies’? Wanneer en hoe sal hierdie tye vervul word? Hoe is Jerusalem verwant aan die Tye van die Nasies?...

The Parable of the Householder

The last parable in Matthew 13 is often neglected, sometimes not even considered to be a parable — and yet in this unique parable Jesus instructs scribes to bring forth new and old things concerning the kingdom. Who qualifies to be a scribe? What must be understood?...

Die gelykenis van die huisheer

Die laaste gelykenis in Matteus 13 word baie keer verwaarloos en soms nie eens as ʼn gelykenis beskou nie, maar dit is juis in dié gelykenis van die huisheer wat Jesus ʼn opdrag vir sy skrifgeleerde dissipels gee. ‘Jesus sê vir hulle: Het julle ál hierdie dinge...