Die regering in die Messiaanse koninkryk

Gedurende Desember fokus baie mense op die eerste gedeelte van Jesaja 9:5a: ‘Want ʼn Kind is vir ons gebore, ʼn Seun is aan ons gegee’ — maar hierdie vers sê verder dat die ‘heerskappy is op sy skouer’. Lukas 1:32-33 sê iets soortgelyks: ‘Hy sal groot wees en die...

Die verdeling van die land Israel? En Jerusalem?

Twee eindtydse profesieë is vandag alreeds baie relevant. Die een letterlike profesie sal direk vervul word aan die einde van die sewe-jaar Verdrukkingstydperk, terwyl die ander direk daarna vervul sal word. Dit lyk egter of bewegings agter die skerm nou al plaasvind...

Dividing the land of Israel? And Jerusalem?

Two end-time prophecies are becoming very relevant, even today. In both cases these literal prophecies will be literally (or directly) fulfilled towards the end of the seven-year Tribulation Period, or just thereafter. But in both cases, it appears that the scene is...

Totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte

Gestel jy weet jy gaan binnekort sterf en jy het die geleentheid om nog een, dalk twee, briewe vir jou geliefdes te skryf, wat sal jy vir hulle wil sê? Sal jy hartseer wees of dankie sê, sal jy skryf oor jou liefde vir hulle en weer oor die Here getuig? Gestel verder...

Until the Day Breaks and the Morning Star Rises In Your Hearts

Suppose you are going to die soon and you have an opportunity to write one, maybe two more letters to your loved ones, what would you like to say to them? Will you be sad or thank them, will you write about your love for them or witness about the Lord? Suppose...