Binding and Loosing

The only two explicit references in the entire New Testament to the terms “bind and loose” appear in Matthew (but see also John 20:23). The first reference appears when Peter identifies Jesus as the Christ, the Son of the living God (Matthew 16:16). As the first among...

Bind en ontbind

Die enigste twee eksplisiete verwysings in die hele Nuwe Testament na die terme “bind en ontbind” kom in Matteus voor (sien ook Johannes 20:23). Die eerste verwysing kom voor wanneer Petrus die Here Jesus identifiseer as die Christus, die Seun van die lewende God...

Die Bergpredikasie

Die bekendste preek van alle tye is waarskynlik Jesus se Bergpredikasie soos dit in Matteus 5:1-7:29 opgeskryf is. Jesus gee hierdie preek primêr vir sy dissipels, maar hy lewer dit ook aan nie-dissipels (Matteus 5:1-2; 13-16; 7:13, 28-29). Die Bergpredikasie is ʼn...

The Sermon on the Mount

The most famous sermon of all time is arguably Jesus’ Sermon on the Mount as recorded in Matthew 5:1-7:29. Jesus addressed this sermon to his disciples primarily, but he also preached it to non-disciples (Matthew 5:1-2; 13-16; 7:13, 28-29). Though it is a popular and...

Die Evangelie volgens Matteus

Die Evangelie van Matteus is waarskynlik een van die mees gelese boeke in die wêreld. Die naam ‘Matteus’ beteken ‘geskenk van God’ of ook ‘betroubaar’ — en sekerlik is hierdie wonderlike Evangelie ʼn geskenk van die betroubare God aan ons! Hierdie Evangelie gaan oor...