Pre-Trib Conference 2018

Early December, FaithEquip attended the 2018 Pre-Trib Conference in Dallas. The theme of this conference was ‘Remembering the Holocaust on Israel’s 70th Anniversary’. We briefly summarize each of the ten sessions. A link to the conference material is provided at the...

Geloof wat die verstand lei

Wat sê die Bybel was Abraham se redenasieproses toe God hom beveel het om Isak te offer (Gen 22:1-2; Heb 11:17-19)? Waarom het Jesus sy dissipels berispe as “kleingelowiges” toe hulle nie verstaan het waaroor die suurdeeg van die godsdienstige leiers gaan nie? Wat is...

Faith Leading Reason

How does the Bible describe Abraham’s reasoning process when God told Abraham to offer up Isaac (Gen 22:1-2; Heb 11:17-19)? After he warned them about the leaven of the religious teachers, why did the Lord Jesus start his rebuke with the words, “O you of little...

Jesus’ Prayer in John 17

The Upper Room Discourse (Jn 13-17) concludes with the ‘high priestly prayer’ of Jesus. At the time Jesus prayed this prayer, he had not yet entered his high priestly ministry, but Jesus was within 24 hours of being crucified and buried — and about six weeks later,...

Jesus se gebed in Johannes 17

Die laaste onderwys aan die dissipels in die bo-kamer (Joh 13-17) sluit af met die ‘hoëpriesterlike gebed’ van Jesus. Toe Jesus dié gebed gebid het was hy nog nie in sy hoëpriesterlike bediening nie, maar binne 24 uur daarna is Jesus gekruisig en begrawe — en omtrent...