Jesus se gebed in Johannes 17

Die laaste onderwys aan die dissipels in die bo-kamer (Joh 13-17) sluit af met die ‘hoëpriesterlike gebed’ van Jesus. Toe Jesus dié gebed gebid het was hy nog nie in sy hoëpriesterlike bediening nie, maar binne 24 uur daarna is Jesus gekruisig en begrawe — en omtrent...

Wat doen Jesus tans in die hemel?

Wat doen Jesus (in sy menslikheid) tans in die hemel — ʼn tyd wat sommige die ‘huidige sessie’ noem? Tree Christus tans op as ʼn profeet, ʼn hoëpriester of as ʼn koning — of funksioneer hy gelyktydig in al drie hierdie ampte? Wat doen Christus as hoëpriester? Tydens...

The Present Session

What is Jesus (in his humanity) currently doing while he is in heaven — a time that some call the ‘present session’? Is Christ acting as a prophet, as a high priest or as a king — or is he functioning in all these offices simultaneously? What are the activities of...

Godheid van die Eniggeborene

Sommige kultiese groepe gebruik Johannes 1:1 om te ontken dat die Woord, Jesus Christus, God is. Verder, die Evangelie van Johannes verwys na die Woord, Jesus Christus, as die ‘eniggeborene’ (sien Joh 1:14, 18; 3:16, 18). Was daar ʼn tyd toe die Woord nie was nie? Kan...

Deity of the Only Begotten Son

Some cultic groups use John 1:1 to deny that the Word, Jesus Christ, is God. Furthermore, the Gospel of John refers to the Word, or Jesus Christ, as the ‘only begotten’ (see Jn 1:14, 18; 3:16, 18). Was there a time when the Word was not? Can you deny the deity of the...